Banner Small

Tuyển dụng

Trạng thái
Vị trí cần tuyển Phòng ban Địa điểm Trạng thái Ngày Hết Hạn
CẦN TUYỂN: 5 Chuyên viên Công Nghệ Thông Tin Phòng CNTT Bà Rịa - Vũng Tàu
Còn tuyển dụng
22/12/2021
CẦN TUYỂN: Lao động Nam Bộ phận sản xuất Bà Rịa - Vũng Tàu
Còn tuyển dụng
22/12/2021
CẦN TUYỂN: Nữ phổ thông Bộ phận sản xuất Bà Rịa - Vũng Tàu
Còn tuyển dụng
22/12/2021